دوستی تمدنها

صلح جهانی و اتحاد برای نجات انسان

در کنار حرم کهنه و متروک دلم،

                            روی بامی تنها،

                                       کفتری هست غریب.

                                            خسته از راه سفرهای دراز؛

                                                               بال وپرسست وبزیر؛

                                                                         نفسش بند ولی،

                                                                                     دیده افق را نگران!

                                 ******                ******             ******

                                                                              ره بسی حادثه آبستن،

                                                                    افق نا معلوم!

                                               ولی از حادثه باید بگذشت؛

                                        وسفر باید کرد؛

       و بسوی افقی بس روشن،                                                                                   

ره خود باید برد!

                         ******             ******                    ******

کفتر خسته دل،

           میکشد پای ازین ویرانی.

                              -تک وتنها بیکس!-

                                      ره بسوی افقی نامعلوم،

                                                          -باهزاران امید-

                                                                  میسپارد آرام:

                                                                        «گرچه ره دور و دراز است،

                                                                                                     ولی،

                                                                                                         باید رفت!»

                                                                                                                                         علی اکبر کریمی«ائلچین آغااوغلی»

 

+نوشته شده در سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387ساعت11:46 ق.ظتوسط کریمی | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)