دوستی تمدنها

صلح جهانی و اتحاد برای نجات انسان

سرگرم بحث با یکی از دوستان پیرامون دموکراسی و شکلهای آن بودیم که یکی ازدوستان دیگرم گفت:

اصلا تو میتوانی دموکراسی را تعریف کنی؟

خواستم بگویم دموکراسی یعنی حکومت اکثریت بر همه. دیدم تعریف جامع ای نیست! اکثریت یعنی چه و منظور از همه چیست؟ خوستم بگویم  ناگهان سخن آن حضرت که فرمود «کلکم راع و کلکم عن رعیته مسئول» یادم افتاد!

عجب تعریفی از دموکراسیست!

وقتی در کلمهء مسئول دقت میکنیم بناگه آزادی نیز دنبال آن میاید؛یعنی دو شق مهم و جدا نشدنی دموکراسی و اینجاست که به یاد گفته آن پیر خردمند میافتم که گفت:آزادی خاکیست که مسولیت درآن ریشه میدواند. عجب جمله ای!

گفتم :دموکراسی یعنی حکومت همه بر هیچ! نیشخندی زد و گفت یعنی چه؟! خود کمی مکث کردم وگفتم اجازه بده برگردیم به سخن آن خضرت؛چگونه میشود همه حاکم باشند و هیچ کس بر دیگری حکومت نکند؟

ببیند وقتی همه آزاد باشند و در قبال این آزادی مسئول؛آنوقت این نوع دموکراسی حاکم میشود وهر کسی با حکومت بر خویش بر جامعه خویش هم که چیزی جز «خویش»ها نیست حکوت خواهد کرد!

تبسمی کرد و چیزی نگفت!!!

+نوشته شده در پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1387ساعت08:46 ب.ظتوسط کریمی | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)