دوستی تمدنها

صلح جهانی و اتحاد برای نجات انسان

 آنچه اتفاقات سیاسی اخیر منطقه آشکار ساخت اینست که پدیده جدیدی در حال شکل گیری است و آن «امپراتوریهای بدون مرز» می باشد. مانند حمایت جهانی از جنبش سبز و نیز انقلاب مردمی کشورهای عربی و جنبشهای برخاسته از دل سرزمینهای اروپایی و غربی. امپراتوریهای بدون مرز گویای این است که هرجا مردمی برحق بپا خیزد، بدون توجه به زبان و نژاد و دین و محدوده مرزی آن مردم، عده ی زیادی در سراسر جهان گرد کلمه «حق» و «عدالت» هدف مشترکی را دنبال خواهند کرد. امپراتوریهای بدون مرز یعنی هر قلمروی که فراتر از یک یا چند مرز سیاسی است و هیچ امپراتور خاص و بنامی ندارد و این «اندیشه مشترک» است که فرمانروایی میکند.

+نوشته شده در سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391ساعت11:58 ب.ظتوسط کریمی | نظرات (1)

نظرات (1) نظرات (1)